En av Sveriges största Zitonanläggningar brandskyddar Rådhuset i Stockholm

Till sommaren är det beräknat att den stora om- och tillbyggnaden av Rådhuset i Stockholm skall vara klar.

Då driftsätts också en av de hittills största brandlarmanläggningarna av märket Ziton i Sverige. Fem centralapparater i nätverk och uppåt 1000 detektorer kommer att skydda de imponerande lokalerna.

Till sommaren är det beräknat att den stora om- och tillbyggnaden av Rådhuset i Stockholm skall vara klar.Då driftsätts också en av de hittills största brandlarmanläggningarnaav märket Ziton i Sverige. Fem centralapparateri nätverk och uppåt 1000 detektorer kommeratt skydda de imponerande lokalerna.

Rådhuset i Stockholm är en unik och magnifik byggnad, men då tingsrätterna under 2007 omorganiserades stod det klart att de ursprungliga lokalerna inte skulle räcka till. För att få plats med hela Stockholms tingsrätt i Rådhuset beslöt man därför att bygga om och bygga till på vindar och utegårdar. Fastighetsvärden Vasakronan gav det prestigefyllda bygguppdraget till PEAB. Uppdraget är en generalentreprenad som beräknas vara klar under våren 2009.

Varsam renovering

Det 90 år gamla Rådhuset är byggnadsminnesmärkt och får inte byggas om hur som helst. Allt arbete har därför skett i nära samverkan med Länsstyrelsen, Stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet och Skönhetsrådet. Samtidigt som man måste gå varsamt fram med renoveringen har det varit viktigt att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler som lever upp till de krav man har på dagens kontor. Nymans Elektriska AB fick i uppdrag av PEAB att utföra elinstallationerna i fastigheten. Det omfattade allmän el och tele, kraft, belysning och brandlarm.

– När det gällde brandlarmet kontaktade vi SEAL Scandinavia AB på ett tidigt stadium. De har en smidig organisation med korta beslutsvägar. Vi sköter installationen och SEAL Scandinavia AB är ansvarig för leverans och driftsättning, säger Poul Hobel-Nielsen, svagströmsansvarig på Nymans Elektriska AB.

Trådlös detektion

Man hade föreskrivet brandlarm av ett annat fabrikat, men ett problem med detta var att man med trådlös detektion skulle behöva 15–20 st sändare/mottagare för att täcka den yta som krävdes. Med Ziton skulle man klara sig med endast en sändare/ mottagare!

– Med Ziton skulle man slippa mycket kabeldragning och därmed spara pengar. Men framför allt skulle man slippa att ha mer kablar och ”burkar” än nödvändigt. För att kontrollera att det verkligen skulle räcka med endast 1 sändare/mottagare fältmätte vi den trådlösa biten. Allt visade sig fungera helt perfekt och vi sände därför in vårt förslag till Vasakronan, som också godkände ändringen, säger Anders Lindgren, projektledare och ägare av SEAL Scandinavia AB.

– Trots att Ziton var det mest ekonomiska alternativet var ändå det viktigaste för beställaren det estetiska och att slippa se mer än nödvändigt av installationerna i de ”känsliga” lokalerna. Här kunde inget annat fabrikat matcha Zitons unika egenskaper, med trådlös styrning av brandlarmet.

1000 detektorer

SEAL Scandinavia AB beställde Zitonanläggningen och leveranserna började sommaren 2008.

– Det här är definitivt ett av våra mest intressanta och prestigefyllda projekt.

Anläggningen består av 5 st Ziton centralapparater som kopplats ihop i ett nätverk, ca 1000 detektorer, samplande system, linjerökdetektorer, trådlösa detektorer och 6 st paneler för manuell aktivering av larmdon m.m., säger Anders Lindgren. Nymans Elektriska har 45 man på plats i lokalerna, varav ca 10 jobbar med brandlarmet.

SEAL Scandinavia AB beställde Zitonanläggningen.
– Det här är definitivt ett av våra mestintressanta och prestigefyllda projekt.Anläggningen består av 5 st Zitoncentralapparater som kopplats ihop i ettnätverk, ca 1000 detektorer, samplandesystem, linjerökdetektorer, trådlösa detektoreroch 6 st paneler för manuell aktiveringav larmdon m.m., säger AndersLindgren. Nymans Elektriska har 45 manpå plats i lokalerna, varav ca 10 jobbarmed brandlarmet.

– Det här är definitivt den största brandlarmanläggning vi installerat hittills. Men allt har flutit på bra med leveranser och installation av alla enheter. Dessutom har samarbetet med SEAL Scandinavia AB fungerat mycket bra. De har hela tiden följt projektet på nära håll och övervakat installationerna samtidigt som de fungerat som ”bollplank” åt oss, säger Poul Hobel-Nielsen.

Driftsättning under många veckor

Nu arbetar SEAL Scandinavia AB som bäst med driftsättningen. Här börjar man med detektorerna, sen driftsätts larmdonen och slutligen styrfunktionen.

– Då det är en väldigt stor anläggning är driftsättningen ett drygt jobb som håller på under många veckors tid. Just nu har vi två man som nu till att börja med går runt och adresserar samt märker upp de 1000-talet detektorerna. Det här är ett kul jobb som verkligen omfattar helheten av det som Ziton har på programmet. Vi har ju t.ex. alla typer av detektorer i ett och samma system. Den här anläggningen visar på ett mycket bra sätt de fördelar man har med Zitons flexibla brandlarm, där man kan mixa trådbundet med trådlöst och på så sätt alltid kunna få en optimal lösning såväl estetiskt som ekonomiskt, avslutar Anders Lindgren.

Z I T O N – A N L Ä G G N I N G E N I S I N H E L H E T

• 5 st centralapparater i ett nätverk

• ca 800 st optiska detektorer

• ca 30 st värmedetektorer

• ca 60 st trådlösa detektorer

• ca 45 st larmknappar

• ca 280 st kombinerade blixtljus/sirener

• 2 st linjerökdetektorer

• 1 st aspirerande system (Lasersense Ultra)

• ca 70 dörrmagneter

• 20 detektorslingor

• 96 larmdonsutgångar

• 57 adressenheter

• 96 transistorutgångar

Om Matssege

Teknisk support Brandlarm ADI Global Distribution AB
Det här inlägget postades i Okategoriserade, Referens. Bokmärk permalänken.