Maximal detektion i alla miljöer!

Aspirerande rökdetektorsystem, Laser Sense

Falu Ridhus är ett exempel på objekt där man valt LaserSense, aspirerande rökdetektorsystem och Ziton brandlarm.

LaserSense är den absolut senaste av avancerade ”luftinsamlande” rök­detektorsystem som har konstruerats för att göra installation och underhåll så enkla som möjligt samtidigt som dess prestanda är bästa tänkbara. Då LaserSense ”lär sig” bakgrundsmiljön är det en perfekt lösning för t.ex. fastigheter där man har ”smutsig luft”. Man slipper onödiga falsklarm och får en precis detektion.

LaserSense aspirerande detektorer övervakar det skyddade utrymmet kontinuerligt genom att luft leds genom ett rörsystem och vidare in i detektorns laserkammare. Där sker en exakt mätning av luftens fördunkling vilket leder till en mycket snabb detektering. Många års erfarenhet av aspirerande detektorer i kombination med innovativ signalbehandling (ClassiFire) har gjort dessa produkter till de känsligaste och säkraste enheterna på marknaden som på ett unikt sätt kombinerar snabb detektering med hög säkerhet mot obefogade larm.

Anpassar sig till miljön

LaserSense detektorerna använder en fläkt för att suga luft från det skyddande utrymmet genom ett rörsystem bestående av samplingsrör försedda med ett lämpligt antal samplingshål. Den insamlade luften passerar sedan en laserdetektor med hög noggrannhet som analyserar fördunkling och partikelförekomst i provet och ger larm vid lämpliga nivåer. Känsligheten kan lätt anpassas till den aktuella miljön och tack vare en mycket avancerad signalbehandling kan även objekt som normalt ansetts för ”smutsiga” för denna typ av detektering skyddas på ett effektivt sätt.

I anläggningar som kräver mer än en LaserSense detektor finns möjlighet att via detektorns databussutgång sammankoppla upp till 127 st detektorer som från en PC kan programmeras och fjärrkontrolleras.

Programmeras från PC

Via medföljande programvara ”Remote Control Softwere” kan LaserSense programmeras från en PC som kopplas upp mot detektorn via en seriell kabel.

Via programvaran konfigureras funktionen i LaserSense så att den mest optimala inställningen tryggar funktionen på detektorn för den miljö den ska detektera i. I programvaran finns även ett historikfönster som grafiskt visar röktätheten och hur nivåerna för förlarm och brand är satta. Detektorn lagrar även data som visar hur partikeltätheten (rökmängden) i det skyddade området varierat den senaste tiden. Ett diagram över lagrade data kan sen laddas ner till en PC och skrivas ut.

För att underlätta vid planering och för att få bekräftat att planerat system kan uppfylla sin funktion används mjukvaran för röruppbyggnad (PipeCAD).

Bilden visar den minsta aspirerande detektorn LaserSense 25, där ett samplingsrör på max 50 meter kan anslutas.

E63 037 30


Bilden visar den aspirerande detektorn LaserSense 100, där två samplingsrör på max 2×50 meter kan anslutas.

E63 037 31


Bilden visar den aspirerande detektorn LaserSense ULTRA, där fyra samplings-rör på max 2×100, 3×65 eller 4×50 meter kan anslutas.

E63 037 32


Bilden visar en typisk installation med samplat system i kontorsmiljö.


ClassiFire är ett patenterat och prisbelönat system som på många sätt revolutionerat arbetssättet för aspirerande detektorer. Vid driftsättning går detektorn in i en lärofas där omgivningen utvärderas och därefter ställs rätt känslighet in. Till skillnad från konventionella kalibreringssystem analyseras miljön därefter kontinuerligt och detektornivåerna anpassas automatiskt till eventuella förändringar.

Detta innebär bl.a. att detektorn inte behöver tätt återkommande omkalibreringar samt att systemet varnar för eventuella försämringar i detektionen långt innan systemets funktion hotas.

Systemet kan även känna skillnad på ”ren” och ”smutsig” verksamhet över dygnet och kompenserar för detta så att optimal detektering kan erhållas dygnet runt, oavsett aktivitet.

Det här inlägget postades i Referens. Bokmärk permalänken.