NEA Teknik höjde säkerheten på Brandstorps kyrka

Efter att en äldre kyrka i Södra Råda bränts ner valde Svenska Kyrkan att höja säkerheten på det fåtal träkyrkor från 1500- och 1600-talet som finns kvar i landet. NEA Teknik AB i Trollhättan fick säkerhetsentreprenaden på bland annat Brandstorps Kyrka i Habo.

Brandstorps Kyrka, som byggdes i slutet av 1600-talet, är en vacker kyrka som har åtskilligt av intresse att bjuda besökaren. Eftersom det är en träkyrka innebär säkerhetshöjande arbeten ganska mycket då brandriskerna är stora både in- och utvändigt. På just detta objekt finns också en stockgärdesgård runt kyrkan och en fristående klockstapel, båda i trä, vilket medförde ytterligare åtgärder.

Omfattande arbete

Säkerhetsentreprenaden innebar ett omfattande arbete där man installerade sprinkler både in- och utvändigt på kyrkan och klockstapel, brandlarm både in- och utvändigt, inbrottslarm och diverse säkerhetshöjande åtgärder på elinstallationerna i övrigt. Allt för att förhindra sabotage, inbrott och anlagda bränder. Arbetena utfördes under hösten -07 och våren -08.

Snabb detektion

Invändigt i kyrkan installerades ett aspirerande rökdetektorsystem, typ Ziton Laser Sense. Orsakerna är dels att takmålningarna är unika, så vanliga rökdetektorer fick helt enkelt inte installeras av estetiska skäl, dels att ett aspirerande system är det snabbaste sättet att detektera en begynnande brand. Att tidigt detektera en brand är ett absolut måste då det gäller en träbyggnad och en stor fördel i alla sammanhang då man verkligen vill upptäcka en brand så tidigt som möjligt.

Brandlarm och sprinklersystem

Rörsystemet förlades på kyrkvinden och genom taket har tunna kapillärrör stuckits ner, allt för att inte störa estetiskt. En timer installerades för att på ett enkelt sätt kunna förbikoppla larmet då ”stearinljustäta” gudstjänster genomförs. I övriga utrymmen såsom sakristia, kyrkvind och förråd har vanliga analoga rökdetektorer använts. Centralutrustningen dit alla detektorer och Laser Sense-systemet är anslutet till är en adresserbar Ziton ZP3-central.

Utvändigt på kyrkan har en värmedetekterande kabel använts. Samma modell av kabel har använts på stockgärdesgården och på klockstapeln. Då brand/värme uppstår i närheten av kablarna löser brandlarmet ut och startar samtidigt sprinklersystemet.

Det här inlägget postades i Referens. Bokmärk permalänken.