Ziton och ADI

Ziton är en av världens ledande brandlarmstillverkare. Under mer än 35 år har Ziton levererat pålitliga system för upptäckande av bränder och för effektiv larmhantering.
Från och med 1’a januari 2018 har ADI Global Distribution AB övertagit försäljningen av Ziton brandlarm i Sverige.

Vi tycker dock inte att det räcker med att leverera brandlarmsystem. För att kunna ge god service måste vi och våra samarbetspartners utforma system, som motsvarar just dina behov, installera dem korrekt och effektivt, utbilda din personal och stå till tjänst med förstklassigt underhåll och service.

Vill du veta mer om Ziton kontakta någon av våra partner, det är auktoriserade återförsäljare som har stor kunskap om Zitons produkter, du finner dem under fliken återförsäljare.