Reklamationsrutiner Ziton brandlarm

Nya rutiner för hantering av reklamation Ziton.

På centrallagret i Örebro har vi skapat ett lager bestående av reservdelskort till samtliga brandlarmcentraler Ziton.

Reklamationer skall utföras enligt följande rutin:

  1. Vid reklamation på en Zitonprodukt skall Elektroskandia QA-avdelningen (019-198210) kontaktas.Kunden får ett QA-nummer med sig i kontakten med ADI Global distribution AB Telefonnummer 010-130 24 00. Tillsammans med kunden förs en dialog där man kommer fram till en eventuell felorsak vartefter en bedömning görs huruvida ett reservdelskort skall skickas till kunden.
  2. ADI Global distribution AB kontaktar QA-avdelningen som stänger QA:n eller skickar ut ett utbyteskort till kunden som debiteras för detta. Reservdelskort med E96-nummer finns på Elektroskandias centrallager i Örebro. Tillsammans med utbytesprodukten bifogas ett dokument Retursedel utbyteskort Ziton ZP3 20110815 som kunden skall fylla i och bifoga med den reklamerade produkten. Detta dokument måste fyllas i, annars returneras godset utan åtgärd. QA-avdelningen ombesörjer hämtning av den reklamerade produkten.
    OBS! Retur av produkt skall ske i oförstörd originalförpackning.
  3. När Elektroskandia returnerat den utbytta produkten till ADI Global distribution AB kommer det att inom nästkommande arbetsvecka göras en bedömning om den utbytta produkten faller under garanti eller om felet orsakats av kund och måste skickas till Ziton för reparation. ADI Global distribution AB meddelar QA-avdelningen avseende åtgärd.

Reservdelskort till centralapparat ZP3

E96 105 00               ZP3-MB-1L     Moderkort ZP3, 1 slinga

E96 105 01               ZP3-MB-2L     Moderkort ZP3, 2 slingor

E96 105 02               ZP3-MB-4L     Moderkort ZP3, 4 slingor

E96 105 03               ZP3-CPU        Processorkort ZP3

E96 105 04               ZP3-DB1        Displaykort ZP3

E96 105 18                                        Moderkort BFT

E96 105 19                                         Processorkort BFT

Reservdelskort till centralapparat ZC3

 

Utgången produkt som ersatts av ZP1