Reklamationsrutiner Ziton brandlarm

Nya rutiner för hantering av reklamation Ziton.

Verifiera fel med supporten på ADI Global Distribution.

Reklamationer skall utföras enligt följande rutin:

  1. Vid reklamation på en Zitonprodukt skall kontakten med ADI Global distribution AB Telefonnummer 010-130 24 00. Tillsammans med kunden förs en dialog där man kommer fram till en eventuell felorsak vartefter en bedömning görs huruvida ett reservdelskort skall skickas till kunden.
  2. ADI Global distribution AB skickar ut ett utbyteskort till kunden som debiteras för detta. Tillsammans med utbytesprodukten bifogas ett dokument Retursedel utbyteskort Ziton ZP3 20110815 som kunden skall fylla i och bifoga med den reklamerade produkten. Detta dokument måste fyllas i, annars returneras godset utan åtgärd.
    OBS! Retur av produkt skall ske i oförstörd originalförpackning.
  3. När kunden returnerat den utbytta produkten till ADI Global distribution AB kommer det att göras en bedömning om den utbytta produkten faller under garanti eller om felet orsakats av kund och måste skickas till Ziton för reparation. ADI Global distribution AB meddelar kunden avseende åtgärd.

Reservdelskort till centralapparat ZP3

E96 105 xx               ZP3-MB-1L     Moderkort ZP3, 1 slinga

E96 105 xx               ZP3-MB-2L     Moderkort ZP3, 2 slingor

E96 105 xx               ZP3-MB-4L     Moderkort ZP3, 4 slingor

E96 105 xx               ZP3-CPU        Processorkort ZP3

E96 105 xx               ZP3-DB1        Displaykort ZP3

E96 105 xx                                        Moderkort BFT

E96 105 xx                                         Processorkort BFT

 

Reservdelskort till centralapparat ZC3

Utgången produkt som ersatts av ZP1