Produktblad

Här kan du ladda ned produktblad på brandlarmsystemet Ziton med tillbehör.

Brandlarmcentraler Ziton ZP1
E63 002 49, -63, -64 Centralapparat ZP1

Tillbehör till ZP1 centraler
E63 009 65 Larmdonskort 2010-1-SB
E63 009 55 Reläkort 2010-1-RB
E63 002 74 Nätverkskort 2010-1-NB

Brandlarmcentraler Ziton ZP2
188-600, -601, -602, -603 Centralapparat ZP2

Tillbehör till ZP2 centraler
188-615 (E63 002 89) , Slingkort ZP2-LB
188-616 (E63 002 90) , Nätverkskort 2010-2-NB
188-622,-623,-624,-625 IO-kort ZP2

Trådlösa komponenter ZPR-868 till Ziton ZP2 & ZP3
Ladda ner här.

Brandlarmcentraler Ziton ZP3
E63 009 00, -02, -04 Centralapparat ZP3
E63 086 04, -07, Printer ZP3-PR1

Brandlarmstablåer / Informationstablåer / larmlagringstablåer
E63 009 17, Brandförsvarstablå ZP3-FBR-2-B1
E63 009 08, Brandförsvarsdisplay ZP3-RDU
E63 009 07, Larmlagringsenhet ZP3-RDU-LLT

Kommunikationskort till Ziton ZP3
188-122 (E63 086 08), Kommunikationskort ZP3AB-RS232
188-121 (E63 086 06), Nätverkskort ZP3AB-NET
188-116 (E63 086 00), Kommunikationskort ZP3AB-SCB-D

Tillbehörskort Ziton ZP3
188-124 (E63 086 10), Larmdonskort ZP3AB-MA8
188-125 (E63 086 12), Reläkort ZP3AB-RL8
E63 086 14, Ingångskort ZP3AB-MIP8
E63 086 16, Open Collectorkort ZP3AB-OP24

Adresserbara detektorer Ziton
E63 033 94, Rökdetektor ZP710
188-139P (E63 003 00), Rökdetektor ZP730-2P
188-145 (E63 006 19), Kombidetektor ZP732-2P
188-137P (E6301179) , Multisensor ZX832-3P
188-140P (E63 002 99), Värmedetektor ZP720-3P

Socklar Ziton
188-142P (E63 002 98), Detektorsockel ZP7-SB1-P
188-144P (E63 002 96), Kortslutningssockel ZP7-IB-P

Adresserbara larmknappar Ziton
188-020 (E63 055 38), Larmknapp ZP785-3
188-153 (E63 055 42), Larmknapp ZP787-2

Slingmatade adresserbara sirener / blixtljus Ziton
E63 085 74, Blixtljus ZP755V
188-071P (E63 003 14), Sockelsiren ZP755B-2P
188-078P (E63 002 94), Sockelsiren-blixt ZP755BV-3
E63 085 72, Rumssiren ZP755R-2
E63 085 75, Hornsiren ZP755HA-2
E63 085 76, Hornsiren-blixt ZP755HAV-2
E63 085 70, Hornsiren ZP755W
E63 085 03, Hornsiren-blixt ZP755WV-2R

Slingmatade adressenheter Ziton
E63 086 38, Drivenhet Sirener ZP752
E63 086 37, Slingrelä A51E-1
E63 086 21, Slinginterface A45E-2
E63 086 23, Slingrelä A50E-2
E63 086 19, Kortslutningsskydd A60E-2
E63 086 01, Adressenhet A70E-2

Trådlös utrustning Ziton – GAMLA UTGÅNGNA PRODUKTER
E63 086 90, -92, Radiointerface ZP470
E63 026 60, Rökdetektor ZR430
E63 024 10, Värmedetektor ZR420
E63 026 72, Rökdetektor+siren ZR430-ES-2
E63 024 65, Detektorsockel ZR401
E63 085 20, Trådlös siren ZR454
E63 055 48, Larmknapp ZR485
E63 086 13, Ingångsenhet ZR440
E63 086 15, IO-enhet ZR451

Specialdetektorer Ziton
E63 037 67, -68 Linjerökdetektor FD705RVDS_FD710RVDS
E63 037 73, -74 Linjerökdetektor FDR50-EZ_FDR100-EZ
E63 087 19, -20, Aspirationskammare Z-ASD
E63 037 30, Lasersense 25
E63 037 31, Lasersense 100
E63 037 32, Lasersense Ultra
E63 xxx xx, Lasersense tillbehör

Konventionella detektorer och tillbehör Ziton
E63 028 30, Rökdetektor Z630
E63 024 50, -52, -54 Värmedetektor Z620
E63 024 56, Detektorsockel Z6BS-1
E63 055 34, Larmknapp ZC6-CP1

EX-klassade detektorer Ziton
E63 033 02 till -10, Ex-material