Brandförsvarsdisplay ZP3-RDUB1

ZP3-RDUB1

ZP3-RDUB1 är en brandförförsvarsdisplay som repeterar all information från brandlarmcentralen ZP3.

Genom att ett kommunikationskort (E 63 086 00) monteras i ZP3-centralen kan upp till 32 st brandförsvarsdisplayer sammankopplas. Kommunikationen sker genom RS485 med en 2-tråds skärmad partvinnad kabel (max längd är 2000 meter).

Enheten har indikeringar för upp till 50 sektioner, en 4 raders bakgrundsbelyst display med 160 tecken.

Funktioner som att acceptera, återställa, tysta och starta larmdon. Återinkoppling av frånkopplade larmdon, bra om behov uppkommer för evakuering.

Vid normal drift visas informationen på displayen, men inga knappar fungerar. För att få tillgång till funktionen i knapparna krävs en brandkårsnyckel.

Det gå att via switchar i enheten konfigurera om den endast skall fungera som en repeterande display eller om man skall kunna styra centralen med hjälp utav brandkårsnyckeln.

ZP3-RDU kan antingen spänningsmatas direkt från centralen (24 V DC) eller via extern matning.

Bokmärk permalänk.