Brandförsvarstablå ZP3-FBR-2-B1

188-340 (E63 009 17)

ZP3-FBR-2-B1 är en brandförsvarstablå som helt uppfyller kraven enligt SBF 1010 / SS 3654. Brandförsvarstablån kommunicerar med brandlarmcentralen ZP3 via nätverk (RS485) och adresseras likt en central vilket gör att man har möjlighet att välja från vilken eller vilka centraler man vill visa information, samt tysta larmdon och återställa. Upp till 99 brandförsvarstablåer kan anslutas på ZP3 centralens nätverk.

Brandförsvarstablån visar med sin stora display (4 rader x 40 tecken) vilken sektion och adress som har larmat.

Brandförsvarstablån har anslutningar för externa larmlagringsenheter ZP3-FBR-2-R1 188-341 (63 009 18) vilket gör att man på ett väldigt enkelt och kostnadseffektivt sätt kan installera upp till 10 st larmlagringsenheter till varje brandförsvarstablå.

Varje brandlarmcentral ZP3 som ska kommunicera med en brandförsvarstablå måste kompletteras med ett nätverkskort ZP3AB-NET1 188-121 (E 63 086 06).

Bokmärk permalänk.