Brandlarmcentral ZP3

Central ZP3 

Brandlarmcentralerna ZP3 har en enkel och effektiv manöverpanel med en LCD-display om 160 tecken. Tillsammans med lysdioder för individuell sektion- och funktonsvisning ger de en klar och tydlig indikering av alla larm och rapporter. Alla kontrollfunktioner ligger i menyer och tre åtkomstnivåer är kodskyddade. En ”Hjälp-knapp” leder snabbt till handhavandeinstruktioner. Följande resurser finns:

– 1 – 4 slingor (detektorkretsar) från 127 till 508 larmadresser/central
– Kan kopplas i nätverk upp till 255 st ZP3-centraler
– Nätverket består av två-trådsbus mellan ZP3-centralerna
– ZP3-centralerna kan programmeras som Master eller Slav
– En ingång i en ZP3-central kan kopplas till valfri utgång i nätverket
– 2000 ingångar kan kopplas valfritt till 768 utgångar
– Alla ZP3-centraler har som standard Larmlagringsfunktion
– Fullständigt flexibel programmering av alla anslutna enheter
– Analogmätning av status på samtliga enheter med egen adress sker från ZP3-centralen

Centralen är en moduluppbyggd enhet och styrs av en microprocessor. Systemet kan konfigureras från enkla anläggningar med en central till nätverk på upp till 255 st centraler. Flashminne används som kan programmeras på plats antingen via knappsats eller med PC. Via modem (tillval) går det att ringa upp centralen för att på distans utföra fjärranalys och teknisk support. En inbyggd skrivare som placeras i centralens front, finns som tillval. Händelseminnet kan då skrivas ut på papper för uppföljning eller vidarerapportering.

Känsligheten för varje sensor är individuellt justerbar inklusive olika känslighet för dag- och nattfunktion. Med funktionen AVF (Alarm Verifikations Funktion) ges det möjlighet för systemet att verkligen skillja på verkliga händelser och sådana som avger onödiga larm, både för brand och fel. Analoga sensorer kan generera förlarm, larm, servicelarm och fellarm.

Bokmärk permalänk.