Grafisk larmpresentation Noctu

Noctu är ett Windows baserat grafiskt övervakningssystem där alla larm i anläggningen presenteras på planritningar med symboler för enskilda detektorer. Det är ett kraftfullt system som kan hantera allt från små till mycket stora anläggningar med flera tusen detektorer. Noctu är speciellt framtaget för att fungera som ett överordnat system där ett flertal olika underliggande system kopplas in. Det kan vara olika typer av system för driftlarm, brandlarm, inbrottslarm passage och kameraövervakning .

Noctu och Ziton ZP3
Zitons brandlarmcentral ZP3 kommunicerar via ett nätverksuppkopplat interface (ingår i Ziton licensen) med Noctu. Noctu kan hantera flera ZP3 centraler av olika typer samtidigt. Tidsfrånkopplingar av detektorer m.m. kan ske momentant och visas alltid i realtid direkt på planritningarna i Noctu. Dessutom kan Noctus avancerade funktioner för vidaresändning av larm användas på många olika sätt för att passa de mest skiftande kundönskemål.

Funktioner som kan visas och styras via Noctu
– Till-/frånkoppling av rökdetektorer
– Till-/frånkoppling av brandsektioner
– Tidsfrånkoppling av rökdetektorer
– Kvittera brandlarm
– Återställa brandlarm
– Visa brandlarm
– Visa fellarm från centralapparat: Batterifel, spänningsfel, jordfel, laddningsfel, fel larmsändarutgång, fel larmdonsutgång, slingfel, kortfel c-app, kom.fel Noctu, kom.fel Ziton

Programvara Noctu Server
– Följande ingår i denna artikel:
– En CD med Noctu server programvara
– Ett USB hårdvarulås som är tomt
– En manual
– En lathund för installation

Ziton Licens / Ziton Licens i nätverk
– Följande ingår i denna leverans
– En CD skiva med licensfil för att koppla in en Ziton central mot Noctu server
– En lathund för installation i Noctu server hårdvarulås
– Ett LPC82 interfacekort som monteras i Ziton centralen för att kunna ansluta den mot IP nätet. (levereras ej till Ziton i Nätverk, E 63 610 13)

Bokmärk permalänk.