Joniserande rökdetektor ZP710-2

E63 033 94

ZP710-2 är en adresserbar analog joniserande röksensor som monteras i sockel ZP7-SB1 (E 63 024 64).
Röksensorn är anpassad för upptäckt av bränder som avger synliga eller osynliga förbränningsprodukter och ger en väldigt tidig upptäckt av bränders inledningsfas.
Sensorn fungerar med hjälp av en differentiell dubbelkammare med en radioaktiv källa, vilket ger maximal stabilitet.
Centralapparaten kompenserar automatiskt varje sensor individuellt för kalibreringsförändringar förorsakade av smuts, temperatur, fuktighet, spänningsvariationer och långsiktig förorening.
Detta gör att sensorn håller en konstant känslighetsnivå, vilket ökar känsligheten utan att förorsaka onödiga larm.
Sensorn har inbyggda funktioner för test och underhåll, vilka aktiveras från centralapparaten, och vars resultat automatiskt återrapporteras.
Centralapparaten styr sensorns känslighet, kalibrering, övervakning, testning och kommunikation som rapporteras varannan sekund.
Sensorn har en inbyggd indikeringslampa som blinkar vid utlöst larm. I sockeln finns även anslutningar för en yttre indikerinsgslampa.
Sensorn kan låsas till sin sockel med en spärranordning som aktiveras genom borttagande av en perforerad del på sockeln. Verktyg t.ex. skruvmejsel erfordras för att lossa sensorn från sockeln. Rekommenderas inte om sensorn sitter på höga höjder.

Bokmärk permalänk.