Kortslutningsskydd A60E-2

E63 086 19

Kortslutningsskydd A60E-2 installeras för att skydda detektorslingan från kortslutningar.
Högst 16 st enheter kan installeras på en slinga och tillsammans med centralens inbyggda kortslutningsskydd kan slingan delas upp i 17 övervakade områden.
Vid kortslutning på detektorslingan ”isoleras” den skadade delen mellan de två närmaste monterade kortslutningsskydden för att minimera bortfallet av antalet detektorer.
Vid avbrott på detektorslingan kommer centralen att jobba från två olika håll vilket innebär att samtliga detektorer fortfarande är i drift. Kortslutningen eller avbrottet på slingan får inte orsaka större bortfall av anläggningen än 3000 m² dock högst 50 rum enligt SBF110.
Vid användning av rätt antal kortslutningsskydd får slingan omfatta 6000 m² dock högst 100 rum. I de fall slingan omfattar > 3000 m² eller 50 rum, får fram- och återledning inte ske i samma detektorhölje.
Kortslutningsskydden kräver ingen adressering varför man kan ansluta 127 detektorer/enheter och 16 st kortslutningsskydd per slinga.

Bokmärk permalänk.