Larmlagringsenhet ZP3-FBR-2-R1

Larmlagringsenhet ZP3-FBR-2-R1

ZP3-FBR-2-R1 är en larmlagringsenhet som ansluts till brandförsvarstablån (ZP3-FBR-2-B1) och ger möjlighet för ansvarig personal att fördröja larm till brandförsvaret i maximalt tio minuter.

Upp till 10 st larmlagringsenheter kan anslutas till varje brandförsvarstablå via 8-ledad kabel (EKKX 4x2x0,5) upp till 200 meter. Larmlagringsenheten är endast aktiv i larmläge d.v.s. när ett larm utlösts i byggnaden, övrig tid kan man ej tysta larmdon eller återställa larmet från enheten.

Varje larmlagringsenhet har fyra lysdiodsindikeringar och två tryckknappar. Lysdiodsindikeringen ”LARM” indikerar när ett brandlarm utlösts i ett område som skyddas av brandlarmsystemet. Övriga lysdiodsindikeringar indikerar när brandförsvarstablån tar emot information från någon annan i anläggningen ansluten brandförsvarstablå eller brandlarmcentral ZP3.

Larmlagringsfunktion bör användas under förutsättning att en fungerande larmorganisation finns där utbildad och instruerad personal på platsen kan undersöka orsaken till utlöst brandlarm. Möjlighet finns då att eliminera de onödiga larmen till räddningstjänsten och att skicka brandlarmet vidare i händelse av brand inom objektet samt vidta åtgärder för att begränsa branden. Tänk på att Tidig Upptäckt ger möjlighet till Rätt Åtgärd. Efter ca tio minuter efter att en brand har startat är det enbart räddningstjänsten som har möjlighet att begränsa skadeverkningarna. Men innan detta inträffar har personal på platsen de allra bästa förutsättningarna för att släcka branden och därmed uppnå en ”Happy Fire” d.v.s. begränsa och minimera skadekostnaderna.

Bokmärk permalänk.