Multisensor ZX832-2

E63 037 60

ZX832-2 är en adresserbar analog multisensor som monteras i detektorsockel ZP7SB-1.
ZX832-2 är nya generation av brandsensorer som ger en tidigare upptäckt av brand eller rök, med förmågan att reducera de onödiga larmen.
Sensorn innehåller integrerade högkänsliga rök- och värmesensorer. Känsligheten på sensorn ställs in individuellt för varje element d.v.s. värme och rök -sensorn. Dessa olika algoritmer kan programmeras direkt på centralapparaten eller i konfigurationsverktyget; Planner for Windows.
Olika nivåer kan ställas in att gälla olika tider på dygnet med hjälp av Dag/Natt funktionen.
Sensorn har inbyggda funktioner för test och underhåll, vilka aktiveras från centralapparaten, och vars resultat automatiskt återrapporteras.
Centralapparaten styr sensorns känslighet, kalibrering, övervakning testning och kommunikation som rapporteras varannan sekund.
Multisensorn har en inbyggd Ind.lampa som blinkar vid utlöst larm. I detektorsockeln finns även anslutningar för en yttre ind. lampa
Sensorn kan låsas till sin sockel med en spärranordning som aktiveras genom borttagande av en perforerad del på sockeln. Verktyg t.ex. skruvmejsel erfordras för att lossa detektorn från sockeln. Rekommenderas inte om sensorn sitter på höga höjder.

Bokmärk permalänk.