Nätverkskort ZP3AB-NET1

Nätverkskort ZP3AB-NET1

Nätverkskortet används för att sammankoppla flera brandlarmcentraler i nätverk. Direkt klar för anslutning av upp till 99 brandlarmcentraler utan någon som helst konfigurering. Det monteras direkt i centralapparaten. Kortet är övervakad mot kommunikationsfel.

Fördelarna med att koppla centralerna i nätverk med nätverkskort i förhållande till traditionell huvudcentral-undercentral kommunikation är många:

– Alla signaler överförs till samtliga enheter samtidigt, vilket ger snabbare kommunikation.
– Alla centraler i nätverket är likställda, inga undercentraler finns.
– Centraler kan programmeras från valfri annan central.
– Centraler kan programmeras att ta emot alla eller inga signaler eller enbart brandlarm.
– En kommunikationsport på varje central frigörs för annan användning.

Bokmärk permalänk.