Optisk rökdetektor ZP730-2

E63 028 34

ZP730-2 är en adresserbar analog rökdetektorer för användning i miljöer där snabb detektering erfordras. Sortimentet består av låga, utvändigt monterade detektorer som bygger på avancerad analogteknik. För val av sockel se avsnitt Detektorsocklar.
ZP730-2 använder det adresserbara analoga kommunikationssystemet ZP, som är ett avancerat avkänningssystem som medger samtidig matning och tvåvägs-kommunikation via ett tvåtrådsnät.
Detektorerna har inbyggda funktioner för test och underhåll, vilka kontinuerligt aktiveras automatiskt från centralen och vars resultat automatiskt återrapporteras.
Sensorn kan låsas till sin sockel med en spärranordning som aktiveras genom borttagande av en perforerad del på sockeln. Verktyg t.ex. skruvmejsel erfordras för att lossa sensorn från sockeln. Rekommenderas inte om sensorn sitter på höga höjder.

Bokmärk permalänk.