Samplingsdetektor LaserSense 25 / 100

E63 037 30

E63 037 31

LaserSense 25, -100 är aspirerande laserdetektorer avsedda att ge ett lokalt brandskydd i form av snabb detektering vilket betyder att detektorn är lämplig för många olika användningsområden. De områden som kan skyddas kan i princip vara alla utrymmen som t.ex. kontor, lager, olika typer av elektronisk eller elektromekanisk utrustning, datahallar, renrum, stall etc. där det är önskvärt att få en snabb och individuell brandindikering. I datorrum skyddar normalt separata LaserSense detektorer varje avdelning.
Denna produkt använder en mycket energisnål del för luftintag och dess kapacitet är därför något begränsad. LaserSense 25,-100 är INTE avsedd att skydda större lokaler eller ta luftprover från stora utrymmen där luftflöden och lufttryck kan variera.
Den maximala längden på de insugningsrör som används med LaserSense 25 är 50 meter (1×50 meter rör) i stillastående luft med upp till 10 insugningshål och med LaserSense 100 upp till 100 meter (2×50 meter rör) med upp till 25 insugningshål. Detta ger en transporttid på högst 120 sekunder för luften från rörets ända till detektorn. I områden eller utrymmen där det finns luftströmar som överstiger en meter per sekund får inte längden på insugningsrören vara mer än 40 meter.
Vid installation av LaserSense ansluts alltid alla kablar och rör i ett backstycke (dockningsplåt). Detta är mycket praktiskt då en detektor mycket enkelt kan tas bort och ersättas utan att man behöver bekymra sig för anslutna kablar och rör.

Bokmärk permalänk.