Samplingsdetektor LaserSense ULTRA

E63 037 32

LaserSense ULTRA är en aspirerande laserdetektorer avsedda att ge ett lokalt brandskydd i form av snabb detektering vilket betyder att detektorn är lämplig för många olika användningsområden. De områden som kan skyddas kan i princip vara alla utrymmen som t.ex. kontor, lager, olika typer av elektronisk eller elektromekanisk utrustning, datahallar, renrum, stall etc. där det är önskvärt att få en snabb och individuell brandindikering. I datorrum skyddar normalt separata LaserSense detektorer varje avdelning.
Detektorns frontpanel är uppbyggd på ett översådligt sätt och försedd med en lysdiodsstapel för relativ och absolut fördunkling samt larm. Detektorn har en klartextdispay som informerar om larmer och andra driftförhållanden.
Detektorn har fyra ingångar för insugningsrör. Den maximala längden på insugningsrör är 200 meter totalt i stillastående luft med upp till 25 insugningshål (Detta betyder i praktiken 4 rörlängder på 50 meter, 3 rörlängder på 65 meter eller 2 rörlängder på 100 meter). Detta ger en transporttid på högst 120 sekunder för luften från rörets ända till detektorn. I områden eller utrymmen där det finns luftströmar som överstiger en meter per sekund får inte längden på insugningsrören vara mer än 40 meter.
All programmering och kalibrering av detektorn sker via frontpanelen eller med hjälp av en PC (programvara ingår).

Bokmärk permalänk.