Trådlös värmedetektor ZR420

E63 024 10

Värmedetektorn ZR420-1 (E63 024 10) är en analog lågprofildetektor.
En högkänslig termistor mäter den aktuella temperaturen men även stegringsgraden av temperaturen per tidsenhet.
Sensorn har inbyggd processor som kontrollerar och kompenserar för nedsmutsning, 4 olika känslighetsnivåer, adressbarhet och självtest.

Värmedetektorn ZR420-1 monteras i radiosockeln ZR401-1 (E63 024 65).

Temperaturområden kan programmeras i fyra lägen från centralutrustningen, enligt följande:

Läge 1 EN 54-5 Klass 1 58° C fast temp.
Läge 2 EN 54-5 Klass 2 58° C diff.
Läge 3 EN 54-5 Klass 3 75° C diff.
Läge 4 EN 54-8 Temp.omr. 1 75° C fast temp.
Bokmärk permalänk.