Brandlarmsystem adresserbart

Detektorsockel DB670 EX-klassad

Detektorsockel DB670 används vid installation av samtliga Ex-klassade detektorer i 670-serien. I sockeln finns anslutningar för sektion, extern indikeringslampa och skärm.

Trådlöst brandlarm – ZR455-3R Siren Röd godkänt enligt EN54-25

ZR455-3R Trådlös siren för brandlarm RÖD. Enheten strömförsörjs med 3st AA samt 3st C Alkaliska batterier

Brandlarmcentral ZP3

Brandlarmcentralerna ZP3 har en enkel och effektiv manöverpanel med en LCD-display om 160 tecken. Tillsammans med lysdioder för individuell sektion- och funktonsvisning ger de en klar och tydlig indikering av alla larm och rapporter. Alla kontrollfunktioner ligger i menyer och … Läs mer

Pulserande larmdonskort

Larmdonskortet är framtaget för att kunna få en pulserande signal på larmdonsutgångarna vid användning av larmklockor. Kortet monteras rakt in på larmdonsutgången i centralapparaten. Motståndet som är monterat på larmdonsutgången i centralapparaten flyttas ut till det sista larmdonet på slingan … Läs mer

Adresserbar hornsiren (IP65) ZP755W-R

ZP755W-R är en adresserbar slingmatad vädertålig hornsiren (IP65) som kan anslutas till samtliga analoga adresserbara ZP3 centraler. Hornsirenen är konstruerad att sprida ljud både framåt och runt om vilket gör den lämplig att installera i större lokaler inomhus eller utomhus. … Läs mer

Konventionell Larmknapp DMN700E-IS EX-klassad

Larmknapp DMN700E-IS är en konventionell Ex-klassad larmknapp. Larmknappen kan anslutas till den konventionella centralapparaten ZC3 samt den adresserbara ZP3 via adressenhet A70E-2 (E 63 086 01). I båda fallen måste man använda en galvanisk isolator GBX2000 (E 63 086 03). … Läs mer

Trådlöst brandlarm – ZR455-3R Siren Röd godkänt enligt EN54-25

ZR455-3R Trådlös siren för brandlarm RÖD. Enheten strömförsörjs med 3st AA samt 3st C Alkaliska batterier

Brandförsvarsdisplay ZP3-RDUB1

ZP3-RDUB1 är en brandförförsvarsdisplay som repeterar all information från brandlarmcentralen ZP3. Genom att ett kommunikationskort (E 63 086 00) monteras i ZP3-centralen kan upp till 32 st brandförsvarsdisplayer sammankopplas. Kommunikationen sker genom RS485 med en 2-tråds skärmad partvinnad kabel (max … Läs mer

Joniserande rökdetektor ZP710-2

ZP710-2 är en adresserbar analog joniserande röksensor som monteras i sockel ZP7-SB1 (E 63 024 64). Röksensorn är anpassad för upptäckt av bränder som avger synliga eller osynliga förbränningsprodukter och ger en väldigt tidig upptäckt av bränders inledningsfas. Sensorn fungerar … Läs mer

Adresserbar hornsiren med inbyggd blixt ZP755WV-2R

ZP755WV-2R är ett adresserbart larmdon med inbyggd blixt med IP33C kapsling som ansluts direkt på detektorslingan. Larmdonet är extremt strömsnål, den drar endast 11 mA vid larm, vilket gör att upp till 24 stycken kan anslutas på en detektorslinga utan … Läs mer