Centralutrustning

Brandlarmcentral ZP3

Brandlarmcentralerna ZP3 har en enkel och effektiv manöverpanel med en LCD-display om 160 tecken. Tillsammans med lysdioder för individuell sektion- och funktonsvisning ger de en klar och tydlig indikering av alla larm och rapporter. Alla kontrollfunktioner ligger i menyer och … Läs mer

Brandförsvarsdisplay ZP3-RDUB1

ZP3-RDUB1 är en brandförförsvarsdisplay som repeterar all information från brandlarmcentralen ZP3. Genom att ett kommunikationskort (E 63 086 00) monteras i ZP3-centralen kan upp till 32 st brandförsvarsdisplayer sammankopplas. Kommunikationen sker genom RS485 med en 2-tråds skärmad partvinnad kabel (max … Läs mer

Brandförsvarstablå ZP3-FBR-2-B1

ZP3-FBR-2-B1 är en brandförsvarstablå som helt uppfyller kraven enligt SBF 1010 / SS 3654. Brandförsvarstablån kommunicerar med brandlarmcentralen ZP3 via nätverk (RS485) och adresseras likt en central vilket gör att man har möjlighet att välja från vilken eller vilka centraler … Läs mer

Larmlagringsenhet ZP3-FBR-2-R1

ZP3-FBR-2-R1 är en larmlagringsenhet som ansluts till brandförsvarstablån (ZP3-FBR-2-B1) och ger möjlighet för ansvarig personal att fördröja larm till brandförsvaret i maximalt tio minuter. Upp till 10 st larmlagringsenheter kan anslutas till varje brandförsvarstablå via 8-ledad kabel (EKKX 4x2x0,5) upp … Läs mer