EX-klassade detektorer

Adresserbart ingångsinterface ZP740EX-1

ZP740 är ett adresserbar övervakad ingångsenhet för signaler/larmer från andra system. Monteras direkt på slingan. Ingångsenheten användes i de analoga brandlarmsystemen ZP3 då man inte vill dra speciella ledningar från brandlarmcentralen till enstaka givare i anläggningen.

Konventionell Optisk rökdetektor DP672 EX-klassad

DP672 är en optisk detektor för installation i Ex-klassade utrymmen. Detektorn kan anslutas till centralapparat ZC3 eller ZP3 via adressinterface A70E-2 (E 63 086 01). I båda fallen måste galvanisk isolator GBX2000, E 63 086 03 användas. Detektorn monteras i … Läs mer

Konventionell Multisensor DP672T EX-klassad

Multisensor DP672T för Ex-klassade utrymmen är i grund och botten en optisk detektor men med ett inbyggt värmeelement i samma kapsling. Detektorn fungerar som en optisk detektor men om den samtidigt känner av värme reduceras verifieringstiden för rökdetektorn. Detektorn kan … Läs mer

Konventionella värmedetektorer DT673-DT678 EX-klassade

670-seriens konventionella Ex-klassade värmedetektorer i finns i 6 olika utföranden, klass A1, A2, B och C. samt differential (R) eller fast temperatur (S). Val av detektor görs beroende på vilken miljö den skall sitta i. Detektorn monteras i sockel DT670 … Läs mer

Detektorsockel DB670 EX-klassad

Detektorsockel DB670 används vid installation av samtliga Ex-klassade detektorer i 670-serien. I sockeln finns anslutningar för sektion, extern indikeringslampa och skärm.

Konventionell Larmknapp DMN700E-IS EX-klassad

Larmknapp DMN700E-IS är en konventionell Ex-klassad larmknapp. Larmknappen kan anslutas till den konventionella centralapparaten ZC3 samt den adresserbara ZP3 via adressenhet A70E-2 (E 63 086 01). I båda fallen måste man använda en galvanisk isolator GBX2000 (E 63 086 03). … Läs mer

Galvanisk isolator GBX2000

Galvanisk isolator GBX2000 används vid anslutning av detektorer i 670-serien till centralapparat ZC3 och ZP3. Anslutning till ZP3 sker via adressinterface A70E-2, där det Ex-klassade enheterna bildar en egen sektion på detektorslingan. Kan monteras i kapsling med Din-skena som beställes … Läs mer