Tillbehörskort ZP3

Kort för 24 st transistorstyrutgångar ZP3AB-OP24

ZP3AB-OP24 är ett i serien av extra tillbehörskort som monteras i ZP3-centralen. Detta är ett programmerbart utgångskort med 24 separata utgångar avsett att driva lågeffektsfunktioner såsom LEDs eller styrreläer. Utgångarna är av ”open collector” -transistor-typ som går negativ (0 V) … Läs mer

Kort för omvandling av OP utgång

Reläkort E 63 037 40 används för att erhålla ytterligare 1 st potentialfri växlande kontakt för BRAND och 1 st potentialfri växlande för FEL. Kortet monteras på de övervakade larmöverföringsutgångarna för BRAND och FEL i ZP3 centralen. Strömförbrukning (normalläge): 31 … Läs mer

Pulserande larmdonskort

Larmdonskortet är framtaget för att kunna få en pulserande signal på larmdonsutgångarna vid användning av larmklockor. Kortet monteras rakt in på larmdonsutgången i centralapparaten. Motståndet som är monterat på larmdonsutgången i centralapparaten flyttas ut till det sista larmdonet på slingan … Läs mer

Ingångskort 8-ingångar ZP3AB-MIP8

Styrkort ZP3AB-MIP8  är ett i serien av extra tillbehörskort som monteras i ZP3-centralen. Detta är ett programmerbart ingångskort med 8 separata övervakade ingångar. Det är avsett att kopplas till normalt sett öppna spänningsfria kontakter (nyckellås, reläer etc.), vars slutning ger … Läs mer

Reläkort 8-utgångar ZP3AB-RL8

E 63 086 12 (ZP3AB-RL8) är ett i serien av tillbehörskort som kan anslutas till ZP3 centralen eller i ett externt skåp. ZP3AB-RL8 erbjuder 8 programmerbara reläutgångar. Utgångarna är spänningslösa växlande kontakter. Utgångarna klarar 2 ampere vid 30 V DC. … Läs mer

Larmdonskort 8-utgångar ZP3AB-MA8

E 63 086 10 (ZP3AB-MA8) är ett i serien av extra tillbehörskort som monteras i ZP3-centralen. Kortet har 8 programmerbara utgångar för 8 övervakade larmdonsledningar. Upp till tre kort kan monteras i centralen. ZP3 centralen kan hantera upp till 896 … Läs mer