Trådlös utrustning

Trådlösa radiomottagare/sändare Ziton ZP470

Två olika versioner av radiomoduler är tillgängliga ZP471 (E63 086 90) som endast mottager signaler från detektorer och larmknappar. Sirener måste anslutas trådbundet direkt till sirenutgång i ZP3-centralen. Mottagaren tar emot på VHF frekvens 169,3875 MHz som detektorer och larmknappar … Läs mer

Trådlös optisk rökdetektor ZR430-1

Den optiska rökdetektorn ZR430-1 (E63 026 60) är en analog lågprofildetektor. Sensorn har inbyggd processor som kontrollerar och kompenserar för nedsmutsning, 4 olika känslighetsnivåer, adressbarhet och självtest, samt AVF. Den optiska rökdetektorn ZR430-1 monteras i radiosockeln ZR401-1 (E63 024 65)

Trådlös värmedetektor ZR420

Värmedetektorn ZR420-1 (E63 024 10) är en analog lågprofildetektor. En högkänslig termistor mäter den aktuella temperaturen men även stegringsgraden av temperaturen per tidsenhet. Sensorn har inbyggd processor som kontrollerar och kompenserar för nedsmutsning, 4 olika känslighetsnivåer, adressbarhet och självtest. Värmedetektorn ZR420-1 … Läs mer

Trådlös radiosockel ZR401-1

Radiosockel erfordras för att optisk rökdetektor E 63 024 60 (ZR-430-1) och värmedetektor E 63 024 10 (ZR410-1) skall kunna fungera mot anslutningsenhet E 63 086 90 (ZPR471A-1) respektive E 63 086 92 (ZPR472A-1).

Trådlös rökdetektor med siren ZR430-ES-2

ZR430-ES-2 strömförsörjs via batteri och är en adresserbar trådlös opisk detektor med inbyggd siren. Sirenen har VHF – sändare, UHF mottagare, ljudgenerator och mikroprocessor för självtest. Den optiska sensorn som ingår är E 63 026 60 (ZR430-1). – Trådlös – helt … Läs mer

Trådlösa sirener ZR454-serien

ZR454 är en serie trådlösa adresserbara sirener för anslutning till brandlarmcentral ZP3 via radiomottagare/-sändare ZP472A-1. 4 typer av sirener finns i serien: ZR454-1 (E63 085 20) Stand alone siren ZR454M-1 (E63 085 26) Mastersiren med möjlighet att ansluta en trådbunden siren ZR454S-1 … Läs mer

Trådlös larmknapp ZR485

ZR485 har samma storlek och utseende som en trådbunden larmknapp. Tryckknappen har inbyggda batterier, processor, sändare och antenn. – Trådlös – Inga kablar behövs. – Kontrollfunktion – Genom inbyggd mikroprocessor kontrolleras ständigt batteri och larmsändare. – Dubbelbatteri – Två olika … Läs mer

Trådlöst I/O interface ZR440-1

E63 086 13 (ZR440) är ett trådlöst interface med en ingångskontakt som aktiveras när kontakten bryts. Enheten kan användas för att ta emot larm från t.ex. sprinkler och undercentraler. Upp till 127 enheter kan anslutas på en detektorslinga till centralapparat … Läs mer

Trådlöst I/O interface ZR451-2

ZR451-2 är ett trådlöst interface med en ingång och en utgång. Enheten kan användas för att ta emot larm från t.ex. sprinkler men även för att styra fläktar, branddörrar, brandluckor m.m. Upp till 127 enheter kan anslutas på en detektorslinga. … Läs mer