Stockholmsmässan investerar i integrerat säkerhetssystem

”Att få alla säkerhetsfunktioner integrerade i ett system, med grafisk överblick, ser vi som en mycket stor fördel”

Vid årsskiftet stod Stockholmsmässans nya utbyggnad klar. Ytterligare 10 000 kvadrat­meter innebär att man kan göra befintliga mässor större, parallellförlägga arrangemang och attrahera nya kunder. När det gällde val av säkerhets­anläggning hade man krav på hög flexibilitet, driftsäkerhet samt användarvänlighet. Lösningen blev ett integrerat system för brandlarm, inbrottslarm och passersystem.

Stockholmsmässan är Nordens ledande mässarrangör och varje år genomför man ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Kraven på mässor och kongresser har dock ökat allt mer. De större mässorna kräver mer plats för att kunna ta emot fler utställare och behoven av att kunna arrangera fler mässor parallellt ökar. Dessutom arrangeras allt fler stora och utrymmeskrävande kongresser. För att tillgodose dessa krav, och ytterligare förstärka positionen som en av världens mest flexibla anläggningar, beslöt man på Stockholmsmässan att bygga ut lokalerna. Våren 2008 påbörjades utbyggnaden om 10 000 kvadratmeter och nu vid årsskiftet stod det hela klart.

– Den nya hallen har varit mycket efterlängtad. Nu har vi i ett slag ökat mässans kapacitet med närmare 20 procent, säger Kjell Nilsson, fastighetschef på Stockholmsmässan AB.

Noggrann kravspecifikation

– När det gäller val av säkerhetssystem till den nya delen så gjorde vi en noggrann kravspecifikation. Vi behövde brandlarm, passersystem och inbrottslarm. Och det skulle vara integrerat i ett system där vi kunde ha överblick över alla delar från ett ställe. Andra krav var att systemet måste vara flexibelt, driftsäkert samt användarvänligt. Det sistnämnda inte minst viktigt då många olika personer skall kunna sköta anläggningen. Dessutom började vårt gamla säkerhetssystem i de befintliga lokalerna bli uttjänt. Det gamla systemet har säkert varit med i 15 år, så detta behövde bytas ut. Men tills vidare var det viktigt att både det gamla och nya säkerhetsystemet skulle kunna fungera parallellt, säger Kjell Nilsson.

Central styrning och övervak­ning av säkerheten

Filip Emilsson, servicetekniker på Telehantering och Benny Lagerdahl, el- och kontrollansvarig för projektet på K4 Elektriska, på plats i ett av Stockholmsmässans teknikrum, där centralenheterna för säkerhetssystemen är placerade.

Stockholmsmässan gick ut med anbudsförfrågan till ett antal installatörer och samarbetspartners. Efter en noggrann utvärdering antog man det förslag som lämnats av K4 Elektriska. Det omfattade Ziton brandlarm, ARX passersystem och Galaxy inbrottslarm, allt kopplat till det grafiska övervakningssystemet Noctu. Med hjälp av Noctu kan man centralt och via klienter, styra och övervaka de olika säkerhetssystemen. Att ha de olika systemen integrerade med hjälp av Noctu gör det enklare att sköta samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt. Noctu är Windows-baserat och presenterar alla larm i anläggningen på planritningar med symboler för enskilda detektorer. Det är ett kraftfullt system som kan hantera allt från små till mycket stora anläggningar med flera tusen detektorer.

– Vi är mycket stolta att vi fick förtro­endet att sköta installationen på Stockholmsmässan, säger Patrick Ishanin, projektledare på K4 Elektriska AB. Förutom säkerhetsanläggningen så installerade vi även kraft, kanalisation, belysning och tele. När vi fick förfrågan om säkerhetssystemet talade vi med Stefan Lager på Elektroskandia om den bästa möjliga lösningen till Stockholmsmässan. Tillsammans kom vi fram till att Noctu i kombination med Ziton brandlarm, ARX passagesystem och Galaxy inbrottslarm skulle bli den optimala lösningen i det här fallet.

En av många brandlarmsdetektorer är placerad i en av de växtutsmyckade toaletterna (!) i utbyggnaden.

Utökning av systemet

Elektroskandia fick förfrågan i juni 2009 och efter att man fått ordern godkänd gick det hela snabbt.

– Allt har flytit på riktigt bra. Produkterna har levererats i tid och installationen har gått som vi beräknat. Totalt har fem-sex personer från oss arbetat med säkerhetsinstallationen, säger Patrick Ishanin.

Totalt har K4 Elektriska installerat cirka 250 brandlarmsdetektorer ett stort antal inbrottslarmsdetektorer samt passersystem på 12 dörrar. Förutom mässbyggnaden styr säkerhetssystemet även tre andra av mässans fastigheter inom området. Anläggningen kommer senare under året att utökas betydligt då man byter ut säkerhetssystemet även i de äldre mässlokalerna. Då handlar det bland annat om ytterligare cirka 100 dörrar som skall förses med passersystem.

Ökad efterfrågan

Driftsättning av säkerhetsanläggningen har skötts av Telehantering i Stockholm, som är av SBSC godkänd anläggarfirma i larmklass 3, polisgodkänd larminstallatör samt godkänd anläggarfirma för brandlarm.

– Vi har haft två man på plats som arbetat med att koppla in centralutrustningen samt driftsättning av systemen. Inbrottslarm, brandlarm och passersystem är igång, nu gäller det bara att integrera allt med Noctu innan det hela är klart, säger Joakim Winnersjö, servicechef på Telehantering i Stockholm AB.

– Vi ser allmänt att det är en ökad efterfrågan på integrerade säkerhetssystem idag. Här tycker vi att det är en stor fördel att arbeta med Noctu som plattform då det är ett öppet system vilket innebär maximal valfrihet med möjlighet att ansluta i stort sett vilket säkerhetssystem som helst. Dessutom är det bra att det är ett svenskt system, utvecklat för svenska krav och förhållanden, säger Joakim Winnersjö.

– Vi är mycket nöjda med våra nya mässlokaler och det nya säkerhetssystemet. Det uppfyller verkligen alla de krav vi ställde på hög flexibilitet, driftsäkerhet och användarvänlighet. Att få alla säkerhetsfunktioner integrerade i ett system, med grafisk överblick, ser vi som en mycket stor fördel när det gäller såväl administration av systemet som att upptäcka och åtgärda larm, avslutar Kjell Nilsson.

Totalt har K4 Elektriska installerat cirka 250 brandlarmsdetektorer ett stort antal inbrottslarmsdetektorer samt passersystem på 12 dörrar. Förutom mässbyggnaden styr säkerhetssystemet även tre andra av mässans fastigheter inom området. Anläggningen kommer senare under året att utökas betydligt då man byter ut säkerhetssystemet även i de äldre mässlokalerna. Då handlar det bland annat om ytterligare cirka 100 dörrar som skall förses med passersystem.

Ökad efterfrågan

Driftsättning av säkerhetsanläggningen har skötts av Telehantering i Stockholm, som är av SBSC godkänd anläggarfirma i larmklass 3, polisgodkänd larminstalla­tör samt godkänd anläggarfirma för brandlarm.

– Vi har haft två man på plats som arbetat med att koppla in centralutrustningen samt driftsättning av systemen. Inbrottslarm, brandlarm och passersystem är igång, nu gäller det bara att integrera allt med Noctu innan det hela är klart, säger Joakim Winnersjö, servicechef på Telehantering i Stockholm AB.

– Vi ser allmänt att det är en ökad efterfrågan på integrerade säkerhetssystem idag. Här tycker vi att det är en stor fördel att arbeta med Noctu som platt­form då det är ett öppet system vilket innebär maximal valfrihet med möjlighet att ansluta i stort sett vilket säkerhetssystem som helst. Dessutom är det bra att det är ett svenskt system, utvecklat för svenska krav och förhållanden, säger Joakim Winnersjö.

– Vi är mycket nöjda med våra nya mässlokaler och det nya säkerhetssystemet. Det uppfyller verkligen alla de krav vi ställde på hög flexibilitet, driftsäkerhet och användarvänlighet. Att få alla säkerhetsfunktioner integrerade i ett system, med grafisk överblick, ser vi som en mycket stor fördel när det gäller såväl administration av systemet som att upptäcka och åtgärda larm, avslutar Kjell Nilsson.

På plats i Stockholmsmässans nya utbyggnad ses alla inblandade i projektet, fr.v. Kjell Nilsson, fastighetschef på Stockholmsmässan, Stefan Lager, teknisk säljare Elektro­skandia, Patrick Ishanin, projektledare på K4 Elektriska, Joakim Winnersjö, servicechef på Telehantering i Stockholm och Per Hellström, produktchef på Elektroskandia.

Det här inlägget postades i Referens. Bokmärk permalänken.