Ziton brandlarm – trygghet för din verksamhet

Vi vet alla, hur farlig och ödesdiger en brand på en arbetsplats kan bli. därför kräver lagen att du vidtar åtgärder för att förebygga brand – för att larma om en brand bryter ut och för att skydda både byggnader och personal om det värsta ändå skulle inträffa.

Men det räcker inte att bara larma vid en brand. Du måste också kunna styra reaktionerna effektivt för att minimera egendomsskadorna och förebygga driftavbrott i verksamheten.

Det är detta vi kan hjälpa till med. Vi ger dig möjligheterna att upptäcka branden och att reagera på ett planerat och lämpligt sätt, vare sig du har ett enda kontorsrum eller flera olika lokaler. Inga fler falsklarm. Inga onödiga skadeverkningar. Ingen mer förlorad tid.

Aspirerande rökdetektorsystem uppfyllde försäkringsbolagets krav

Efter att Strömberg Distribution utökat verksamheten och flyttat in i sitt nya höglager i Jordbro kom försäkringsbolagets besked – det befintliga kombilarmets detektorer löser inte ut: installera sprinkler eller samplande system. Det var efter att man hade testat det befintliga … Läs mer